Керівництво

Гуляницький Валерій Васильович

Посада і місце роботи, служби: ректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту при МАУП.

Число, місяць, рік і місце народження: 04 січня 1947 р., с. Семиполки, Броварського району, Київської області

Освіта: повна вища

Військово-повітряна інженерна академія ім. М.Є. Жуковського, м. Москва

Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання: кандидат технічних наук, доцент.

Службова адреса: 08304, вул. Завокзальна, 27, м. Бориспіль, Київської області.

Гуляницький Валерій Васильович, полковник у відставці, ветеран Збройних Сил. Відслужив 32 роки, з них 7 років в ЗС України. З 1985 року  працював викладачем, старшим викладачем, начальником кафедри, начальником факультету Ризького вищого авіаційного інженерного училища, начальником Васильківського військового авіаційно-технічного училища, заступником начальника Київського інституту військово-повітряних сил. Дисертацію захистив в 1988 році на тему “Топологічні моделі контролю прицільно-навігаційних систем”. На протязі трьох років був  членом спеціалізованої ради. У 1989  році  в Ризькому вищому авіаційному інженерному училищі організував перший в ВПС факультет авіаційного озброєння та ядерних боєприпасів, який потім і очолив.  З січня 1992 року - доцент, а в грудні 2003 року отримав звання професора Міжнародної кадрової академії. Автор понад 50 наукових праць. Підготував двох кандидатів наук.

В 1998 році за станом здоров’я пішов у відставку. На протязі 4 років працював в акціонерному банку, а з 2002 року очолив інститут, який знаходився в стані глибокої кризи. В короткий термін зібрав колектив однодумців, в якому сьогодні працює 7 докторів та 30 кандидатів наук, провів реорганізацію навчального закладу та його повну реконструкцію. Сьогодні  Бориспільський регіон має сучасний, акредитований до рівня бакалавра, вищий навчальний заклад (50%  статутного фонду інституту належить місцевій громаді), який уже підготував біля 1000 фахівців за напрямом економіка і підприємництво та менеджмент. В 2005 та 2006 році два працівники інституту захистили кандидатські дисертації. Колектив інституту значну увагу приділяє науковій і редакційно-видавничій роботі. За останні два роки надруковано 3 статті у фахових часописах та видано  підручники: «Банківські операції», «Звітність підприємств», «Фінанси», «Податкова система» у співавторстві з Кононовою Л.М. і Селіверстовою І.О.. Два останніх підручника з грифом МОН України.

Значну увагу у своїй роботі приділяє національно-патріотичному вихованню молоді. На території інституту розпочав будівництво церкви.

29 березня 2009 року Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП  відзначає своє 10-річчя. Вважаємо, що Гуляницький В.В. зробив вагомий внесок в організацію та розвиток освіти в Україні.