Бориспільський факультет муніципального менеджменту ПрАТ «ВНЗ» МАУП»

Навчальний заклад ІІІ рівня акредитації.

У закладі ведеться підготовка фахівців за напрямом економіка і підприємництво та за спеціальністю менеджмент організацій.

Матеріально-технічна база розташована в двох навчальних корпусах. Будівлі та територія інституту площею 0.7га огороджені, мають сучасний вигляд  та являються власністю інституту. Поряд з інститутом розташований спортивний майданчик. Аудиторний фонд має сучасний інтер’єр. Комп’ютерні класи  підключені до мережі  Інтернет. Є бібліотека з читальним залом та копіювальною технікою. В інституті є також кафетерій, та спортивно-оздоровчий комплекс.

В інституті працює 7 докторів наук та 30 кандидатів наук.

Навчальний процес організований за денною та заочною формою на контрактній основі.

Пільги  в оплаті за навчання надаються дітям з малозабезпечених сімей по рішенню Бориспільської міської ради.

Усі спеціальності мають ліцензії та сертифікати про акредитацію видані Міністерством освіти і науки України. Готує майбутніх фахівців за такими спеціальностями: